Board logo

标题: 我看西藏2015 [打印本页]

作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:33     标题: 我看西藏2015

一个人来西藏工作是孤独的,无聊时就通过拍摄来打发工作之余的时光,由于没有太多时间上电脑,上传的多是手机彩色原片,请大家多提意见[attach]305742[/attach]故事,是从火车上开始的

[ 本帖最后由 好摄之途 于 2015-5-8 15:42 编辑 ]

图片附件: 2015-03-21-1084.jpg (2015-5-8 15:42, 242.6 KB) / 该附件被下载次数 34
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305745


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:43     标题: 买到站票,也是不一样的风景图片附件: 2015-03-21-1115.jpg (2015-5-8 15:43, 136.52 KB) / 该附件被下载次数 31
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305746


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:44     标题: 很多人和我一样,有个中国梦图片附件: 2015-03-21-1164.jpg (2015-5-8 15:44, 140.1 KB) / 该附件被下载次数 38
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305747


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:44     标题: 下火车 上公车图片附件: 2015-03-22-1349.jpg (2015-5-8 15:44, 293.09 KB) / 该附件被下载次数 36
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305748


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:45     标题: 房东图片附件: 2015-03-23-1363.jpg (2015-5-8 15:45, 304.26 KB) / 该附件被下载次数 37
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305749


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:46     标题: 办事窗口图片附件: 2015-03-24-1396.jpg (2015-5-8 15:46, 185.91 KB) / 该附件被下载次数 33
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305750


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:46     标题: 调皮的藏族朋友图片附件: 2015-03-24-1392.jpg (2015-5-8 15:46, 211.61 KB) / 该附件被下载次数 39
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305751


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:47     标题: 客栈老板图片附件: 2015-03-25-1432.jpg (2015-5-8 15:47, 246.2 KB) / 该附件被下载次数 35
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305752


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:48     标题: 客栈的窗户图片附件: 2015-03-25-1405.jpg (2015-5-8 15:48, 270.2 KB) / 该附件被下载次数 36
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305753


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:49     标题: 去看老朋友,院里的花开了图片附件: 2015-03-25-1441.jpg (2015-5-8 15:49, 269.94 KB) / 该附件被下载次数 38
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305754


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:49     标题: 天气不错图片附件: 2015-03-25-1451.jpg (2015-5-8 15:49, 298.42 KB) / 该附件被下载次数 38
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305755


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:51     标题: 又是一个追梦人图片附件: 2015-03-25-1519.jpg (2015-5-8 15:51, 271.12 KB) / 该附件被下载次数 35
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305756


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:52     标题: 我为树木长根枝图片附件: 2015-03-25-1533.jpg (2015-5-8 15:52, 347.05 KB) / 该附件被下载次数 36
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305757


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:53     标题: 菜市场一景图片附件: 2015-03-25-1625.jpg (2015-5-8 15:53, 291.74 KB) / 该附件被下载次数 34
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305758


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:53     标题: 奔跑吧少年图片附件: 2015-03-25-1719.jpg (2015-5-8 15:53, 192.17 KB) / 该附件被下载次数 34
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305759


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:54     标题: 夜色布达拉图片附件: 2015-03-25-1870.jpg (2015-5-8 15:54, 225.84 KB) / 该附件被下载次数 35
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305760


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:55     标题: 公车上图片附件: 2015-03-28-1913.jpg (2015-5-8 15:55, 286.54 KB) / 该附件被下载次数 36
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305761


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:56     标题: 菜市场里图片附件: 2015-03-29-1986.jpg (2015-5-8 15:56, 239.57 KB) / 该附件被下载次数 38
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305762


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:57     标题: 广场上的婚纱照图片附件: 2015-03-30-2042.jpg (2015-5-8 15:57, 299.82 KB) / 该附件被下载次数 38
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305763


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:58     标题: 旅行社新装修图片附件: 2015-04-02-2298.jpg (2015-5-8 15:58, 252.88 KB) / 该附件被下载次数 39
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305764


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 15:59     标题: 大昭寺广场图片附件: 2015-03-30-2132.jpg (2015-5-8 15:59, 352.57 KB) / 该附件被下载次数 34
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305765


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:00     标题: 窗外图片附件: 2015-03-30-2159.jpg (2015-5-8 16:00, 206.52 KB) / 该附件被下载次数 35
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305766


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:01     标题: 小巷里图片附件: 2015-03-31-2203.jpg (2015-5-8 16:01, 349.1 KB) / 该附件被下载次数 33
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305767


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:02     标题: 小巷里图片附件: 2015-03-31-2208.jpg (2015-5-8 16:02, 411.04 KB) / 该附件被下载次数 35
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305768


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:03     标题: 小巷里图片附件: 2015-03-31-2222.jpg (2015-5-8 16:03, 348.17 KB) / 该附件被下载次数 34
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305769


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:04     标题: 布达拉宫图片附件: 2015-03-31-2244.jpg (2015-5-8 16:04, 431.63 KB) / 该附件被下载次数 36
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305770


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:04     标题: 厨师们图片附件: 2015-04-01-2261.jpg (2015-5-8 16:04, 337.55 KB) / 该附件被下载次数 35
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305771


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:06     标题: 遇见森山图片附件: 2015-04-03-2325_Q2.jpg (2015-5-8 16:06, 359.61 KB) / 该附件被下载次数 28
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305772


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:06     标题: 装修中图片附件: 2015-04-03-2375.jpg (2015-5-8 16:06, 176.11 KB) / 该附件被下载次数 32
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305773


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:07     标题: 月儿圆圆图片附件: 2015-04-03-2396.jpg (2015-5-8 16:07, 235.68 KB) / 该附件被下载次数 37
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305774


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:07     标题: 装修后洗洗图片附件: 2015-04-03-2403.jpg (2015-5-8 16:07, 185.55 KB) / 该附件被下载次数 30
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305775


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:08     标题: 请人吃饭不如请人流汗图片附件: 2015-04-03-2455.jpg (2015-5-8 16:08, 205.11 KB) / 该附件被下载次数 35
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305776


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:08     标题: 请人吃饭不如请人流汗图片附件: 2015-04-03-2458.jpg (2015-5-8 16:08, 275.82 KB) / 该附件被下载次数 34
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305777


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:09     标题: 时间图片附件: 2015-04-03-2463.jpg (2015-5-8 16:09, 200.17 KB) / 该附件被下载次数 31
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305778


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:09     标题: 布达拉图片附件: 2015-04-04-2503.jpg (2015-5-8 16:09, 409.15 KB) / 该附件被下载次数 27
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305779


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:10     标题: 继续装修图片附件: 2015-04-04-2525.jpg (2015-5-8 16:10, 221.64 KB) / 该附件被下载次数 29
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305780


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:10     标题: 大巴车上的司机们图片附件: 2015-04-05-2587.jpg (2015-5-8 16:10, 310.66 KB) / 该附件被下载次数 34
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305781


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:11     标题: 公园里图片附件: 2015-04-06-2616.jpg (2015-5-8 16:11, 371.8 KB) / 该附件被下载次数 28
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305782


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:11     标题: 小妹要我拍张照图片附件: 2015-04-06-2673.jpg (2015-5-8 16:11, 399.25 KB) / 该附件被下载次数 32
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305783


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:12     标题: 藏大艺术糸的学生图片附件: 2015-04-06-2686.jpg (2015-5-8 16:12, 293.1 KB) / 该附件被下载次数 33
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305784


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:13     标题: 影子对我说图片附件: 2015-04-07-2715.jpg (2015-5-8 16:13, 352.29 KB) / 该附件被下载次数 32
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305785


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:14     标题: 偶遇四年前的好友图片附件: 2015-04-07-2742.jpg (2015-5-8 16:14, 311.04 KB) / 该附件被下载次数 28
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305786


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:14     标题: 好友的好友图片附件: 2015-04-07-2745.jpg (2015-5-8 16:14, 296.76 KB) / 该附件被下载次数 26
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305787


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:15     标题: 培训中图片附件: 2015-04-07-2773.jpg (2015-5-8 16:15, 220.35 KB) / 该附件被下载次数 22
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305788


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:15     标题: 商店里面的墙图片附件: 2015-04-07-2782.jpg (2015-5-8 16:15, 322.83 KB) / 该附件被下载次数 23
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305789


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:16     标题: 我一拍照她们就闹了图片附件: 2015-04-07-2787.jpg (2015-5-8 16:16, 322.52 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305790


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:17     标题: 玛吉阿咪图片附件: 2015-04-07-2799.jpg (2015-5-8 16:17, 278.88 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305791


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:18     标题: 八角街拍照的人和人们图片附件: 2015-04-07-2815.jpg (2015-5-8 16:18, 391.47 KB) / 该附件被下载次数 28
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305792图片附件: 2015-04-07-2818.jpg (2015-5-8 16:18, 408.62 KB) / 该附件被下载次数 29
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305793


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:19     标题: 年轻的劳动者图片附件: 2015-04-07-2867.jpg (2015-5-8 16:19, 345.52 KB) / 该附件被下载次数 27
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305794


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:20     标题: 年轻的劳动者图片附件: 2015-04-07-2991.jpg (2015-5-8 16:20, 359.08 KB) / 该附件被下载次数 32
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305795图片附件: 2015-04-07-3065.jpg (2015-5-8 16:20, 378.14 KB) / 该附件被下载次数 27
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305796


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:21     标题: 排队中图片附件: 2015-04-07-3098.jpg (2015-5-8 16:21, 327.72 KB) / 该附件被下载次数 33
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305797


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:22     标题: 卖完了图片附件: 2015-04-07-3102.jpg (2015-5-8 16:22, 266.53 KB) / 该附件被下载次数 26
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305798


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:23     标题: 蹭WIFI的人图片附件: 2015-04-07-3113.jpg (2015-5-8 16:23, 315.07 KB) / 该附件被下载次数 30
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305799


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:23     标题:图片附件: 2015-04-07-3122.jpg (2015-5-8 16:23, 237.73 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305800


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:24     标题: 众生相图片附件: 2015-04-08-3138.jpg (2015-5-8 16:24, 358.43 KB) / 该附件被下载次数 29
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305801


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:25     标题: 吓到的猫图片附件: 2015-04-09-3154.jpg (2015-5-8 16:25, 241.61 KB) / 该附件被下载次数 26
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305802


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:26     标题:图片附件: 2015-04-10-3155.jpg (2015-5-8 16:26, 183.53 KB) / 该附件被下载次数 23
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305803


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:26     标题:图片附件: 2015-04-10-3161.jpg (2015-5-8 16:26, 306.25 KB) / 该附件被下载次数 24
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305804


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:27     标题:图片附件: 2015-04-10-3223.jpg (2015-5-8 16:27, 243.63 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305805


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:28     标题:图片附件: 2015-04-10-3231.jpg (2015-5-8 16:28, 403.01 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305806


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:29     标题:图片附件: 2015-04-10-3232.jpg (2015-5-8 16:29, 345.86 KB) / 该附件被下载次数 23
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305807


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:29     标题:图片附件: 2015-04-10-3237.jpg (2015-5-8 16:29, 402 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305808


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:30     标题: 混进藏大图片附件: 2015-04-11-3244.jpg (2015-5-8 16:30, 261.32 KB) / 该附件被下载次数 21
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305809


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:30     标题: 驾校图片附件: 2015-04-11-3276.jpg (2015-5-8 16:30, 246.15 KB) / 该附件被下载次数 27
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305810


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:32     标题: 课堂图片附件: 2015-04-11-3281.jpg (2015-5-8 16:32, 254.08 KB) / 该附件被下载次数 23
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305811


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:33     标题: 台球物语图片附件: 2015-04-11-3348.jpg (2015-5-8 16:33, 230.09 KB) / 该附件被下载次数 20
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305812图片附件: 2015-04-11-3310.jpg (2015-5-8 16:33, 193.81 KB) / 该附件被下载次数 23
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305813图片附件: 2015-04-11-3322.jpg (2015-5-8 16:33, 331.12 KB) / 该附件被下载次数 22
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305814


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:34     标题:图片附件: 2015-04-12-3387.jpg (2015-5-8 16:34, 425.05 KB) / 该附件被下载次数 18
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305815


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:34     标题:图片附件: 2015-04-12-3395.jpg (2015-5-8 16:34, 204.82 KB) / 该附件被下载次数 22
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305816


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:35     标题:图片附件: 2015-04-12-3412.jpg (2015-5-8 16:35, 352.9 KB) / 该附件被下载次数 19
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305817


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:35     标题:图片附件: 2015-04-13-3440.jpg (2015-5-8 16:35, 414.87 KB) / 该附件被下载次数 20
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305818


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:36     标题:图片附件: 2015-04-13-3447.jpg (2015-5-8 16:36, 228.76 KB) / 该附件被下载次数 18
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305819


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:36     标题:图片附件: 2015-04-13-3467.jpg (2015-5-8 16:36, 338.31 KB) / 该附件被下载次数 23
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305820


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:37     标题:图片附件: 2015-04-13-3473.jpg (2015-5-8 16:37, 376.71 KB) / 该附件被下载次数 19
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305821


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:37     标题:图片附件: 2015-04-13-3475.jpg (2015-5-8 16:37, 404.65 KB) / 该附件被下载次数 19
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305822


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:37     标题:图片附件: 2015-04-15-3517.jpg (2015-5-8 16:37, 287.72 KB) / 该附件被下载次数 22
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305823


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:38     标题:图片附件: 2015-04-15-3536.jpg (2015-5-8 16:38, 267.79 KB) / 该附件被下载次数 26
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305824


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:38     标题:图片附件: 2015-04-15-3564.jpg (2015-5-8 16:38, 372.02 KB) / 该附件被下载次数 24
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305825


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:38     标题:图片附件: 2015-04-15-3567.jpg (2015-5-8 16:38, 337.4 KB) / 该附件被下载次数 27
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305826


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:39     标题:图片附件: 2015-04-15-3570.jpg (2015-5-8 16:39, 142.25 KB) / 该附件被下载次数 20
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305827


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:39     标题: P图片附件: 2015-04-15-3580.jpg (2015-5-8 16:39, 271.08 KB) / 该附件被下载次数 21
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305828


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:40     标题: 藏医院图片附件: 2015-04-16-3628.jpg (2015-5-8 16:40, 305.22 KB) / 该附件被下载次数 24
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305829图片附件: 2015-04-18-3713.jpg (2015-5-8 16:40, 307.88 KB) / 该附件被下载次数 27
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305830


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:41     标题:图片附件: 2015-04-18-3741.jpg (2015-5-8 16:41, 405.39 KB) / 该附件被下载次数 26
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305831


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:48     标题:图片附件: 2015-04-17-3651.jpg (2015-5-8 16:48, 428.07 KB) / 该附件被下载次数 23
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305843


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:49     标题:图片附件: 2015-04-17-3678.jpg (2015-5-8 16:49, 340.37 KB) / 该附件被下载次数 27
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305845


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:49     标题:图片附件: 2015-04-17-3692.jpg (2015-5-8 16:49, 169.62 KB) / 该附件被下载次数 26
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305848


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:50     标题:图片附件: 2015-04-21-3852.jpg (2015-5-8 16:50, 316.74 KB) / 该附件被下载次数 27
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305850


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:51     标题:图片附件: 2015-04-22-3854.jpg (2015-5-8 16:51, 342.64 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305852


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:52     标题:图片附件: 2015-04-22-3861.jpg (2015-5-8 16:52, 362.83 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305857


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:53     标题:图片附件: 2015-04-22-3863.jpg (2015-5-8 16:53, 250.03 KB) / 该附件被下载次数 24
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305860


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:53     标题: 冲赛康图片附件: 2015-04-24-3934.jpg (2015-5-8 16:53, 412.5 KB) / 该附件被下载次数 27
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305861


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:54     标题: 袋子图片附件: 2015-04-24-3937.jpg (2015-5-8 16:54, 310.82 KB) / 该附件被下载次数 26
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305862


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:54     标题:图片附件: 2015-04-24-3946.jpg (2015-5-8 16:54, 413.22 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305863


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:54     标题:图片附件: 2015-04-24-3974.jpg (2015-5-8 16:54, 337.22 KB) / 该附件被下载次数 27
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305864


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:55     标题:图片附件: 2015-04-24-3984.jpg (2015-5-8 16:55, 395.39 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305865


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:55     标题:图片附件: 2015-04-24-3991.jpg (2015-5-8 16:55, 387.95 KB) / 该附件被下载次数 26
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305866


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:55     标题:图片附件: 2015-04-24-3994.jpg (2015-5-8 16:55, 406.65 KB) / 该附件被下载次数 23
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305867


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:56     标题:图片附件: 2015-04-24-3995.jpg (2015-5-8 16:56, 242.07 KB) / 该附件被下载次数 22
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305868


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:56     标题: 海报图片附件: 2015-04-24-3996.jpg (2015-5-8 16:56, 281.22 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305869


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:56     标题:图片附件: 2015-04-24-4127.jpg (2015-5-8 16:56, 203.73 KB) / 该附件被下载次数 25
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305870


作者: 好摄之途    时间: 2015-5-8 16:57     标题:图片附件: 2015-04-25-4167.jpg (2015-5-8 16:57, 340.86 KB) / 该附件被下载次数 31
http://g4photos.com/attachment.php?aid=305871


欢迎光临 G4纪实摄影网 (http://g4photos.com/) Powered by Discuz! 6.0.0